Inováciami k zvýšeniu
konkurencieschopnosti
na trhu práce.

Kód projektu: 3120110376
Typ projektu: dopytovo orientovaný projekt.
Dátum začatia a ukončenia projektu: 08/2021-02/2022

O projekte

Názov projektu: Inováciami k zvýšeniu konkurencieschopnosti na trhu práce, akronym: INOKVAL.

Hlavný cieľ projektu: zvýšenie konkurencieschopnosti zamestnancov a mladých ľudí prostredníctvom prehĺbenia znalostí v riadení inovácií a podnikateľských zručností pre potreby trhu práce 21. storočia.

Celková dĺžka realizácie projektu: 36 mesiacov

Popis vzdelávacej aktivity: Vzdelávanie v oblasti inovačných a podnikateľských zručností

Špecifikácia cieľovej skupiny:

 

  • zamestnanci
  • mladí ľudia do 25 rokov
  • osoby zúčastnené na aktivitách v rámci
    celoživotného vzdelávania
  • samostatne zárobkovo činné osoby

Ukazovatele projektu:

 

  • počet účastníkov zapojených do aktivít: 160
  • počet účastníkov, ktorí v čase odchodu získali alebo si zvýšili kvalifikáciu: 143

 

 

 

Názov Dátum Stiahni
Objednávka_služby verejného obstarávania_27.7.2018 30.7.2018 PDF
Zmluva_Ekonomické služby_24.8.2018 27.8.2018 PDF
Objednávka_Právne služby_5.10.2018 8.10.2018 PDF
Zmluva_Nájom priestorov a zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov_23.10.2018 24.10.2018 PDF
 Zmluva_Publicita projektu_16.11.2018 19.11.2018 PDF
 Objednávka_IKT vybavenie_23.7.2019 23.7.2019 PDF
Objednávka_Kancelársky potreby a tonery_27.9.2019  27.9.2019 PDF
Dodatok č. 1 k objednávke_právne služby_21.7.2021 21.7.2021 PDF
Dodatok  č. 1 k zmluve_nájom priestorov a zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov_21.7.2021  21.7.2021 PDF
Dodatok  č. 1 k zmluve_ekonomické služby_21.7.2021  21.7.2021 PDF