Plánované termíny realizácie projektu

Doba realizácie projektu: od augusta 2018 do júla 2021

Počas projektu bude vyškolených 12 skupín účastníkov.

Najbližšie termíny „Vzdelávanie v oblasti inovačných a podnikateľských zručností“ v roku 2019:

Mladí ľudia do 25 rokov – študenti stredných škôl (2 vzdelávacie kolá)
Prvé kolo vzdelávania: 3.9. – 13.9.2019
Druhé kolo vzdelávania: 14.10. – 25.10.2019

Zamestnanci MSP:
November:
December:
Január: