Plánované termíny realizácie projektu

Doba realizácie projektu: od augusta 2018 do júla 2021

Počas projektu bude vyškolených 12 skupín účastníkov.