Plánované termíny realizácie projektu

Doba realizácie projektu: od augusta 2018 do júla 2021

Počas projektu bude vyškolených 12 skupín účastníkov.

Najbližšie termíny „Vzdelávanie v oblasti inovačných a podnikateľských zručností“ v roku 2019:

Mladí ľudia do 25 rokov – študenti stredných škôl
Apríl: 15, 16, 17, 24
Máj: 20, 21, 22, 23, 24

Zamestnanci MSP:
Marec: 13, 14, 15, 28, 29
Apríl: 26
Máj: 16, 17, 31