Skupina doktorandov a zamestnancov MSP

25.10.2018 – 25.1.2019