Skupina zamestnancov a študentov

13.3.2019 – 31.5. 2019