Skupina zamestnancov a SZČO

17.9.2019 – 22.1.2020