Výstupy projektu

Medzi výstupy projektu patrí:

 • počet 144 účastníkov zapojených do aktivít celoživotného vzdelávania
 • počet 134 účastníkov celoživotného vzdelávania, ktorí v čase odchodu získali alebo si zvýšili kvalifikáciu:

Medzi cieľové skupiny patria:

 • zamestnanci MSP
 • SZČO, freelanceri
 • Mladí ľudia do 25 rokov: študenti stredných škôl, študenti vysokých škôl
 • Nezamestnaní, ženy na materskej dovolenke

Výstupy vzdelávacieho programu :

 1. Vytvoríte si nápad a ten pretavíte do produktu
 2. Naučíte sa používať novodobé metodiky na vývoj nápadov do reálnych projektov
 3. Projekty rýchlejšie pretavíte do funkčných produktov 
 4. Produkt si otestujete na zákazníkoch
 5. Vytvoríte si značku a dizajn svojho produktu
 6. Naučíte sa svoj produkt predávať zákazníkom

Nadobudnuté znalosti a zručnosti účastníkov:

 1. Schopnosť efektívne riadiť tím ľudí pri vývoji produktu
 2. Schopnosť riadiť projekt s vysokým stupňom rizika a obmedzenými zdrojmi

Schopnosť kriticky myslieť a rýchlo sa učiť pri meniacich sa podmienkach

Zamestnanci malých a stredných podnikov získajú kompetencie, na základe ktorých budú schopní aktívne pomáhať firmám, v ktorých sú zamestnaní pri zvyšovaní konkurencieschopnosti a pri celkovom dlhodobom rozvoji týchto firiem.

Mladí ľudia do 25 rokov a ostatné cieľové skupiny získajú kompetencie, na základe ktorých budú schopní rozvíjať svoje podnikateľské a inovačné projekty a to vytvorením  vlastnej firmy, resp. budú schopní aktívne pomáhať firmám, v ktorých budú zamestnaní pri zvyšovaní konkurencieschopnosti a pri celkovom dlhodobom rozvoji týchto firiem.

Vzdelávanie prinesie účastníkom okrem teoretických znalostí a praktických zručností predovšetkým zmenu myslenia a komplexnejší pohľad na problematiku inovácií a podnikania. V prípade, že sa po vzdelávaní nerozhodnú podnikať samostatne, získajú také znalosti, ktoré zvýšia ich kvalifikačnú úroveň a stanú sa tak  prínosnejšími aj pre svojich zamestnávateľov.

Absolvovaním vzdelávacieho programu si účastníci zvýšia kvalifikáciu v oblasti rozvoja inovatívnych nápadov a podnikateľských zručnosti a budú takto kvalifikovaní pre vývoj nových produktov, príp. založenie vlastného podnikania.

Účastník vzdelávacieho programu získa Osvedčenie o jeho absolvovaní.